Mortgage

ביטוח משכנתא

בתמורה להלוואה שהבנק מעניק לך, אתה מספק לו הבטחת תשלום באמצעות משכון הבית שלך, כלומר משכנתא.

המשמעות היא שאם לא תוכל להחזיר את ההלוואה לבנק, בהתאם לתנאים שסיכמתם ביניכם, הבנק יוכל לפרוע את החוב. מטבע הדברים, הבנק יבקש ממך לבטח את הנכס (הדירה), על כל צרה שלא תבוא, וגם לרכוש ביטוח חיים עבורך בגובה המשכנתא. לידיעתך, פוליסת ביטוח משכנתה נושאת שעבוד לטובת הבנק.

קצת מורכב? אל דאגה, אנו מציעים פתרונות מגוונים שהופכים את ביטוח המשכנתא לפשוט ואטרקטיבי עבורך, ביניהם ביטוח תכולה, אפשרות לפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה ועוד.

​ביטוח משכנתא הינה פוליסת ביטוח למקרה מוות המיועדת להבטחת תשלומי משכנתה לבנק, כך שבמקרה של פטירת אחד מהמבוטחים בפוליסה ישולם סכום המשכנתה לבנק והמבוטח השני בפוליסה לא יידרש להמשך תשלומי המשכנתא.

 

• עד חודשיים ראשונים ללא תשלום

• אפשרות לביטוח יתרת ההלוואה

• אפשרות לדמי ביטוח קבועים וידועים מראש

 

ביטוח חיים - מיועד לכסות את החזר ההלוואה במקרה בו הלווה נפטר חלילה או במקרה שאיבד כושר עבודתו (אם נרכש כיסוי מתאים), ואינו יכול לעמוד בתשלומים. במקרה כזה, הביטוח מכסה את יתרת החזר ההלוואה, והבית שנרכש בכספי ההלוואה נותר ברשות המבוטח או יורשיו. יש לציין כי ביטוח חיים הנרכש במסגרת ביטוח משכנתא מכסה את עלויות החזר ההלוואה בלבד, ואינו מחליף את הצורך בביטוח חיים רגיל.

מלאו פרטיכם בטופס ונציגינו יחזור אליכם בהקדם.