Saudi

ביטוח סיעודי

להזדקן בכבוד היא זכות שלא כולנו זוכים לה. לצערנו אנו נתקלים במקרים רבים בהם אנו נאלצים לאשפז את הקרובים לנו במוסד סיעודי. המוסדות שמטפלים באוכלוסייה הסיעודית גובות סכומי עתק, שלא תמיד בהשיג ידינו. לצערנו גיל המקרים הסיעודיים נמצא בירידה. באפשרותנו להציע לך מגוון של ביטוחים סיעודיים מתאים למקרים אלו.

ככל שתקדימו לעשות ביטוח סיעודי, כך תקטן הפרמיה.

 

במקרה ונזקק אדם לאשפוז סיעודי נופלת על המשפחה הוצאה כספית גדולה שבדרך כלל מתקשים לעמוד בה. אשפוז סיעודי ברמה סבירה עולה כיום כ- 10,000 ₪ לחודש. הביטוח הסיעודי מבטיח קצבה חודשית תוך שמירה על המשאבים הכספיים של המשפחה וכבוד האדם. אנו ב"אופק בטוח סוכנות ביטוח" מציעים פתרונות מגוונים העונים על צרכים אלה.

חולה סיעודי הוא אדם שאינו יכול לעשות בעצמו חלק מפעולות היום-יום ועל כן נזקק לעזרה ולהשגחה, בין אם באמצעות אשפוז במוסד רפואי או עזרה פרטית בבית. כך או אחרת, מדובר בהוצאות כספיות ניכרות מידי חודש בחודשו, אשר אינן חלק מסל שירותי הבריאות הציבורי.

 

העלייה בתוחלת החיים לצד שירותי הרפואה המתקדמים מעלים את הסיכוי להארכת חיים מלאכותית ולכניסה למצב סיעודי (לא עלינו). חשוב להבטיח שאם חלילה יקלע אדם למצב בו לא יוכל לתפקד, עדיין יצליח לעמוד בנטל הנפשי, הפיזי והכלכלי.

הביטוח הסיעודי מעניק לך הגנה כלכלית ושקט נפשי.

 

ביטוח סיעודי - הראל Golden Care משלים

פוליסת ביטוח סיעודי המעניקה לך תגמול כספי חודשי בהתאם לבחירתך במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או במקרה של תשישות נפש ותסייע לך במימון עלות הטיפול היקרה במסגרת שהותך בבית או במסגרת שהותך במוסד סיעודי.

 

• סכום תגמול חודשי של עד 20,000 ₪

• אפשרות לבחור את משך תקופת התגמול החודשי

• שני מסלולי תשלום לבחירתך

 

ביטוח סיעודי - הראל Golden Care

פוליסת ביטוח סיעודי המעניקה לך תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירתך במקרה בו תיקלע למצב סיעודי או במקרה של תשישות נפש ותסייע לך במימון עלות הטיפול היקרה בביתך או במוסד סיעודי.

 

• תגמול חודשי עד 20,000 ₪

• אפשרות לבחור את משך תקופת התגמול החודשי

• כיסוי מלא בגין תאונות ואירועי טרור

מלאו פרטיכם בטופס ונציגינו יחזור אליכם בהקדם.